Kotisivujen hakukoneoptimointi [SEO] -opas

Tässä hakukoneoptimointioppaassa kerron kuinka Googlen hakutulosten kärkeen pääsee keskittymällä tekemään painoarvoltaan suurimmat optimointitoimenpiteet oikein. 


Tiedätkö mitä tarkoittaa kotisivujen hakukoneoptimointi?

Ihmiset kyllä yleensä ymmärtävät, että hakukoneoptimointi tarkoittaa nettisivujen Google näkyvyyden parantamista monin eri keinoin, mutta hakukoneoptimointiin liittyy myöskin paljon myyttejä ja vääriä uskomuksia.

Usein kotisivujen kohdalla puhutaan hakukoneystävällisyydestä.

Se, että sivusto on hakukoneystävällinen ei tarkoita samaa kuin hakukoneoptimoitu sivusto.

Hakukoneystävällinen sivusto tarkoittaa käytännössä sitä, että sivusto on teknisesti ja rakenteeltaan hakukoneoptimoinnin kannalta oikeaoppisesti toteutettu.

Hakukonenäkyvyyden kannalta on kuitenkin aivan sama onko sivusto teknisesti kunnossa, jos avainsanat, sisältö ja linkit eivät ole kunnossa.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi eli englanniksi search engine optimization [SEO], tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, jotka tähtäävät laadukkaan kävijäliikenteen hankkimiseen sivustolle Googlen orgaanisten hakutulosten kautta.


Googlen hakutulossivu koostuu maksetuista mainoksista ja orgaanisista hakutuloksista ja hakukoneoptimoinnilla vaikutetaan orgaanisiin hakutuloksiin. 


Hakukoneoptimointiin kuuluu kolme osa-aluetta:

 • Sisäinen hakukoneoptimointi
 • Ulkoinen hakukoneoptimointi
 • Tekninen hakukoneoptimointi

Sisäinen hakukoneoptimointi

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia sivustolla tehtäviä toimenpiteitä ja muutoksia, jotka edesauttavat Google-näkyvyyttä. Sisäiseen hakukoneoptimointiin kuuluu muun muassa tekstisisältöjen ja kuvien optimointi, avainsanojen oikeaoppinen käyttö sivustolla sekä meta-tagien optimointi.

Ulkoinen hakukoneoptimointi

Ulkoinen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston hakukonenäkyvyyden edistämistä toimenpiteillä, jotka eivät tapahdu hakukoneoptimoitavalla sivustolla. Muilta sivustoilta tulevilla linkeillä on erittäin suuri merkitys Googlen hakualgoritmeissa. Ulkoinen hakukoneoptimointi on hyvin pitkälti linkkien rakentamista / hankkimista hakukoneoptimoitavalle sivustolle. 

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi tarkoittaa muun muassa sivuston julkaisujärjestelmän hakukoneystävällisyyttä, sivuston lautusnopeutta sekä mobiiliresponsiivisuutta. Tekniseen hakukoneoptimointiin vaikuttavia tekijöitä on olemassa useita satoja ja yksittäisellä tekijällä ei ole välttämättä kovin suurta painoarvoa kokonaisuuden suhteen. 

Verkkosivun Google näkyvyyden parantaminen hakukoneoptimoinnilla

Kotisivujen hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on Googlen hakualgoritmeissa useita satoja.


Hakukoneoptimointi saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta siitä ei kannata tehdä liian monimutkaista


Hakukoneoptimoinnissa menestytään nimittäin parhaiten tekemällä painoarvoltaan suurimmat toimenpiteet mahdollisimman hyvin.


Kaikista tärkeintä on valita avainsanat oikein.


Mieti mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan kannalta relevanteimmat hakusanat, apuna voit käyttää avainsanatyökalua kuten ilmaista Ubersuggestia, jonka avulla saat selvitettyä avainsanojen hakuvolyymit ja löydät uusia avainsanaideoita. 


Kun olet valinnut avainsanat, joilla haluat sivustosi näkyvän Googlen hakutuloksissa, niin seuraavaksi on varmistettava, että sivusto tulee optimoitua valituille avainsanoille (sisäinen hakukoneoptimointi). 


Joskus pelkkä sivuston sisäisen hakukoneoptimoinnin tekeminen kunnolla riittää nostamaan sivuston hakutulosten kärkeen ainakin osalla avainsanoista.


Kilpaillummilla toimialoilla pelkkä sisäinen hakukoneoptimointi ei kuitenkaan usein riitä, vaan sen lisäksi sivuston auktoriteettia on vahvistettava rakentamalla sivustolle laadukkaita ulkoisia linkkejä.


Sisäinen hakukoneoptimointi

Sivun sisäinen hakukoneoptimointi eli on-page SEO tarkoittaa sivustolla tehtäviä hakukoneoptimointitoimenpiteitä. 

Avainsanat ja laadukas sisältö

Hakukoneoptimointia ei voida tehdä sivustolle ennen kuin tiedetään mille avainsanoille sivustoa pitäisi optimoida. 


Prosessia, jossa tutkitaan, mitkä avainsanat kannattaa valita, kutsutaan avainsanatutkimukseksi.


Miten avainsanatutkimus sitten tehdään?


Yritykselläsi on tiettyjä tavoitteita, joita se haluaa saavuttaa ja hakukoneoptimointistrategian on tuettava niitä.


Lisäksi yrityksellä on myös kohdeyleisö.


Etsi avainsanatutkimuksessa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:


 • Mitä avainsanoja kohdeyleisösi käyttää?
 • Mikä aikomus heillä on tiettyä avainsanaa haettaessa; haluavatko he ostaa tai etsivät vain tietoa?
 • Mikä on avainsanojen hakuvolyymi?
 • Onko realistista, että sivustosi voi näkyä kyseisillä avainsanoilla kun otetaan huomioon kilpailutilanne?


Avainsanatutkimuksen perusteella valitaan siis avainsanat, joille hakukoneoptimointia ryhdytään tekemään. 


Ideana on luoda mahdollisimman laadukasta ja osuvaa sisältöä avainsanojen ympärille.


Yksi yksittäinen sivu voi olla optimoitu karkeasti ottaen noin 3-10 eri avainsanalle.


Esimerkiksi tämän sivuston artikkeli Domainin ostaminen on optimoitu useammalle eri avainsanalle ja artikkeli näkyy yli 30 eri avainsanayhdistelmällä Googlen hakutuloksissa. 


avainsanat


Avainsanojen käyttö meta-tageissa

Hakukoneoptimoinnin kannalta erittäin tärkeitä meta-tageja ovat title-tag eli suomeksi sivun otsikko ja meta-description eli meta-kuvaus.


Title näkyy Googlen hakutuloksissa sinisenä otsikkona.


Title-tagin optimoinnissa on tärkeää pyrkiä sisällyttämään optimoitavia avainsanoja otsikkoon ja samalla otsikon tulisi olla lukijan mielenkiinnon herättävä, jotta ihmiset klikkaisivat hakutulosta. 


Meta-description näkyy hakutuloksissa title-tagin ja url-osoitteen alla.


Meta-descriptionissa kannattaa kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi mistä kyseisellä sivulla on kyse ja samalla meta-description kannattaa kirjoittaa siten, että se houkuttelee lukijaa klikkaamaan hakutulosta ja siirtymään sivustolle. meta-tagien optimointi

Kuvassa on meta-tagien optimointi WordPressin Yoast SEO -lisäosan avulla

Sisäiset linkit

Jokainen linkki siirtää linkkivoimaa (PageRank) yhdeltä sivulta toiselle ja tämä koskee sekä sisäisiä että ulkoisia linkkejä.


Useilla verkkosivustoilla suurin osa ulkoisista linkeistä tulee sivuston etusivulle ja etusivulle tulevaa linkkivoimaa voidaan kanavoida sisäisten linkkien kautta muille sivuston sivuille.


Kannattaa varmistaa, että kaikki tärkeimmät sivut olisivat vain yhden klikkauksen päässä sivuston etusivusta, jolloin maksimaalinen määrä linkkivoimaa kanavoituu tärkeimmille laskeutumissivuille. 

Ulkoinen hakukoneoptimointi

Google näyttää hakutuloksissa mieluummin arvostettuja ja luotettavia sivustoja kuin heikkolaatuisia ja epäluotettavia sivustoja.


Miten Google sitten mittaa arvostusta ja luottamusta?


Vastaus on - linkkien avulla. 


Sivustolle osoittavat ulkoiset linkit ovat arvostuksen ja luottamuksen mittari. Kaikki ulkoiset linkit eivät ole kuitenkaan samanarvoisia vaan arvokkaimpia ovat toisilta arvostetuilta ja luotettavilta sivuilta tulevat linkit.


Lisäksi linkittävän sivun aihepiirillä ja linkin ankkuritekstillä on merkitystä. Arvokkaimpia ovat linkit, jotka tulevat saman aihepiirin sivustoilta. 


Ankkuriteksti antaa linkille lisää painoarvoa silloin kun ankkuriteksti kuvailee osuvasti kohdesivun sisältöä. 

Linkkien hankkiminen sivustolle

Linkkien hankkiminen tai linkkien rakentaminen on hakukoneoptimoinnin vaikein osa-alue. 


Osa nettisivuista on sellaisia, että ne keräävät linkityksiä ihan itsestään. Tällaisia sivustoja ovat muun muassa suositut blogit tai isot verkkokaupat.


Toiset sivustot eivät taas kerää itsestään linkkejä. Miksi kukaan bloggari linkittäisi esimerkiksi jonkin B2B -firman myyntisivuille?


Jos sivusto ei luonnostaan kerää linkityksiä, niin silloin linkkien hankkimisen eteen on tehtävä itse töitä.


Internetissä on paljon sivustoja, joissa voi käydä rakentamassa linkin omalle sivustolleen. Tällaisia sivustoja ovat muun muassa erilaiset yrityshakemistot.


Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että mitä helpommin hankittava linkki, niin sitä pienempi painoarvo sillä on. 


Koska kuka tahansa voi käydä lisäämässä linkin kotisivuilleen erilaisissa hakemistoissa, niin useat hakemistot ovat linkkien painoarvon suhteen lähestulkoon hyödyttömiä, tosin poikkeuksiakin on. 

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:


 • Sivusto on helposti indeksoitavissa
 • Sivusto latautuu nopeasti
 • Sivuja on helppo selata
 • Erilaiset virheet kuten 404-virheet tai tuplasisältö on eliminoitu

Google Search Console ja sivustokartta

Ilmainen Google Search Console on mainio työkalu nettisivujen hakukoneoptimointiin ja Search Console tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa teknisen hakukoneoptimoinnin tueksi.


Search Consolesta voi muun muassa tarkistaa esiintyykö sivustolla 404-virheitä tai tietoturvaongelmia ja Search Console antaa hyviä parannusehdotuksia sivuston optimoinnin suhteen. 


Search Consoleen kannattaa lisätä sivustokartta, joka auttaa googlebottia indeksoimaan sivuston sisällön. 

Sivuston latausnopeus

Sivuston latausnopeus vaikuttaa (epäsuorasti) hakukoneoptimointiin. Käyttökokemuksella on koko ajan kasvava merkitys Googlen hakualgoritmeissa ja sivuston nopeus vaikuttaa suoraan käyttökokemukseen.


Sivuston nopeutta voi testata muun muassa seuraavilla työkaluilla:


Mobiiliresponsiivisuus

Internetin käyttö älypuhelimilla ja mobiililaitteilla kasvaa koko ajan ja samalla tietokoneiden suhteellinen osuus käytöstä vähenee.


Nykyään onkin erittäin tärkeää, että sivusto toimii hyvin mobiililaitteilla. 


Sivuston toimintaa mobililaitteilla voi tarkastella Googlen testityökalulla:


Kuinka tämä sivusto eli nettimylly.fi on Googlen hakutulosten kärjessä hakukoneoptimoinnin ansiosta?


Lue lisää!

WordPress-sivujen hakukoneoptimointi Yoast SEO -lisäosalla

Yoast SEO on suosituin lisäosa WordPress-sivujen hakukoneoptimointia varten.


Monille käyttäjille Yoast SEO on tullut tutuksi sivujen ja artikkelien optimoinnissa, jota käsiteltiin aikaisemmin otsikon "Avainsanojen käyttö meta-tageissa" alla.


Yoast SEO:lla voi tehdä kuitenkin myös paljon muuta hyödyllistä sisältöjen optimoinnin lisäksi. 

Tuplasisällön välttäminen Yoast SEO -asetuksilla

WordPress on oikein käytettynä erittäin hakukoneystävällinen julkaisujärjestelmä, mutta väärillä asetuksilla syntyy helposti haitallista tuplasisältöä.


Tuplasisältö tarkoittaa sitä, että sama sisältö esiintyy kahdessa (tai useammassa) url-osoitteessa.


Tuplasisältöä syntyy WordPressissa helposti tagien (avainsanojen) ja kategorioiden käytöllä. 


Tagien ja kategorioiden käyttäminen luo automaattisesti listauksen jokaisesta tagista ja kategoriasta ja tämä johtaa helposti tuplasisältöön.


Tuplasisällöltä voi välttyä helpoiten käyttämällä tageja ja kategoriota sivustolla ainoastaan, jos niistä on oikeasti hyötyä käyttäjille. 


Jos esimerkiksi kategorioita halutaan välttämättä käyttää sivustolla ja siitä aiheutuu tuplasisältöä, niin ongelmista voidaan välttyä merkitsemällä kategoriat no index -tageilla ja se onnistuu helposti Yoast SEO lisäosalla alla olevan kuvan mukaisesti. 

yoast seo kategoriat

kirjoittajasta

Mikael Jukarainen


Moi, olen Mikael Jukarainen ja rakennan nettisivuja, jotka näkyvät Googlen hakutulosten kärjessä. 

© Nettimylly.fi I Tietosuoja

>